11 grudnia, 2012

Counterfeiting? No, Thanks

Trademarks are the most valuable commodities in the fashion industry. Fashion companies rely on their trademarks so consumers can identify a particular brand's products easily, which in turn has a bearing upon whether the consumer elects to purchase the product. Since copyright protection for fashion designs is limited, fashion companies must rely on their trademarks in order to help distinguish their products from those of their imitators.

Trademarks have the ability to stimulate consumer demand for products globally. This is particularly true given the advent of the Internet. Marks indicate that a particular product is associated with a certain reputation, and that, by buying another product with the same mark, consumers are purchasing item of the trademark owner's standard of quality. With the increased demand for certain trademarks, counterfeiters have realized the benefit of copying such IP. Counterfeit products can be created at a relatively low price and can be sold for great profits. 


What is trademark counterfeiting?

Trademark counterfeiting is the act of manufacturing or distributing a product or service bearing a mark that is identical to or substantially indistinguishable from a registered trademark. Simply put, trademark counterfeiting is theft of someone's IP. People who copy legitimate products not only reproduce the trademark owner's original patterns and designs, but they also decrease the value of the original products in the marketplace by making exclusive products seem as though they are available at mass-market prices. This practice harms the trademark owner, who seeks to maintain the exclusivity of the brand in the marketplace, while at the same time it allows counterfeiters to capitalize off the established goodwill and reputation of the trademark owner.

The Elements of Fashion Law

In practice, fashion law involves the application of principles from a number of legal disciplines - in particular, protection of IP, including anti counterfeiting and licensing; commercial operations, including the legal structure of a fashion business, commercial agreements, relevant employment law, marketing and advertising, and retail leasing; and international issues.At the heart of both fashion law and entertainment law is IP law. However, fashion-related IP calls into play a number of specific principles not encountered in the entertainment context. While copyright issues are prevalent in the entertainment context, trademark issues are characteristics of the fashion industry.

IP is fundamental to the strategies of most large fashion companies. Fashion companies are able to charge a premium for their products to the extent that they have created brand value. Thus, an ordinary T-shirt sold as  a commodity (i.e., unbranded) would not fetch more than 10$ in today's marketplace, regardless of its quality. However, a T-shirt by Valentino may sell for $750. Brand value - another way of saying IP - is extremely expensive and difficult to acquire. Once fashion companies have brand value, they wish to keep and control it, and that is the job of their legal counsel. Most general counsels at major fashion companies began their legal careers as IP specialists.


09 grudnia, 2012

Order in the Court!

In the last year major fashion houses have gone to court over copyright infringement, unethical work environments, and piracy issues.  Check out our gallery featuring 15 of fashion's biggest lawsuits — we promise you you'll never consider buying a fake Fendi ever again!

04 września, 2012

An Ad for Kate Spade: Who Owned the Photo?

W 2003 roku Kate Spade Company poprosiło o możliwość przejrzenia portfolio fotografa mody Billa Diodato. Znajdowało się w nim zrobione z poziomu podłogi zdjęcie dolnej połowy kabiny w publicznej ubikacji, gdzie pod drzwiami widoczne były obute w kolorowe sandały stopy kobiety, zwrócone do siebie. Na kafelkowej posadzce, obok lewej stopy kobiety, znajdowała się torebka. Kate Spade Company nie zatrudniło Diodato i zwróciło mu portfolio. Kilka miesięcy później firma wydała reklamę opartą na zdjęciu Jessiki Craig-Martin. Zdjęcie przedstawiało widok z podłogi w kabinie publicznej ubikacji, a widać na nim było dolną połowę kobiecych nóg, z obróconymi do siebie stopami, obutymi w kolorowe sandały. Na kafelkowej posadzce, obok lewej nogi kobiety, znajdowała się torebka. Diodato niedługo później pozwał Kate Spade za naruszenie praw autorskich.

In 2003, the Kate Spade Company requested to review the portfolio of fashion photograper Bill Diodato. This porftolio included a photograph showing a floor-eye view of the bottom half of a bathroom stall, with a woman's feet visible beneath the stall door, turned inward and shod in colorful strappy shoes. Sitting on the tile floor next to the woman's left foot was a handbag. The Kate Spade Company did not hire Diodato and returned his portfolio. Several months later the Kate Spade Company ran an advertisement, photographed by Jessica Craig-Martin, showing a floor-eye view of the inside of a bathfroom stall, with the lower half of a woman's legs visible, feet turned inward and shod in colorful strappy shoes. Sitting on the tile floor nest to the woman's left foot was a handbag. Thereafter, Diodato sued the Kate Spade Company for copyrights infringement. 
Source: Kate Spade

03 września, 2012

Advertising

Każdemu reklamodawcy można by zadać fundamentalne pytanie o definicję reklamy. Pokutuje błędne przekonanie, że reklama jest jedynie tym, co konsumenci widzą w telewizji i słyszą w radiu podczas przerw w programie, czytają w gazetach i czasopismach pomiędzy artykułami, czy też widują obok właściwej treści stron internetowych. Sądy i Federalna Komisja Handlu (FTC) posługują się jednak szerszą definicją reklamy, w myśl której reklamą są wszelkie komunikaty reklamodawcy skierowane do publiki w celu autopromocji lub promocji jego produktów i usług.

A threshold question for any advertiser is, what is the definition of an advertisement? A common misconception is that advertising is limited to what consumers see on television or hear on the radio between program segments, or read in a newspaper or magazine interspersed with the articles, or see on a Website alongside the content. Courts and the FTC follow a more expansive definition of advertising, however, and seemingly consider any communication by an advertiser to the public to promote the advertiser and/or its products or services to constitute advertising.

W świecie mody definicja ta odnosi się do kampanii PR, product placementu, sponsorowania imprez, promocji (zarówno w sprzedaży hurtowej, jak i detalicznej), katalogów, wystaw produktów, opakowań, materiałów POS, a nawet wypowiedzi pracowników sprzedaży. Jeśli jakiegokolwiek typu reklama narusza prawo, trzeba się liczyć z tym, że przyjrzą się jej konkurenci reklamodawcy lub organy nadzorcze na poziomie federalnym, stanowym lub lokalnym.

In the fashion world, this definition of advertising means that public relations campaigns, product placements, event sponsorships, trade promotions (at the wholesale and retail levels), catalogs, product displays, packaging, point of sale matrials, and even oral communications by sales staff, for example, all constitute advertising and thus must be legally compliant or risk scrutiny and challenge by the fashion advertiser's competitiors or by the regulators at the federal, state, and/or local levels.

Source: Alexi Lubomirski

02 września, 2012

International Expansion


Zainteresowani działalnością za granicą przedsiębiorcy muszą się zmierzyć z wieloma kwestiami prawnymi, z którymi nie mają styczności w kraju. Porady prawników mających doświadczenie z prawem międzynarodowym mogą im pomóc funkcjonować zgodnie z prawem wszystkich krajów, w których spółka zamierza prowadzić działalność.

Business owners who want to operate in foreign countries face numerous legal concerns beyond those that apply to the domestic operation of their company. The legal advice of an attorney experienced in international law can help them comply with the laws of all the countries in which they operate.


Source: La Mania

Choć rynek mody wydaje się już dość rozległy, rynki zagraniczne oferują nowe możliwości rozwoju. Z transakcjami międzynarodowymi wiąże się wiele wyzwań związanych z odległością, różnicami kulturowymi, językowymi, gospodarczymi, walutowymi, prawnymi, fiskalnymi oraz zróżnicowaniem kosztów. Starsza kadra kierownicza spółki, która dopiero wchodzi na drogę ekspansji międzynarodowej powinna być gotowa poświęcić odpowiednio dużo czasu na zmierzenie się z ewentualnymi problemami.

Although the fashion market is vast, foreign markets offer additional opportunities for growth. Gven the geographic distances and the differences in culture, language, markets, currencies, laws, taxes, and costs, internationl transactions pose many challenges. Because of these challenges, a company seeking to expand internationally should be willing to devote substantial senior management time to the effort. 

Ekspansję spółki na rynki zagraniczne można przeprowadzić na różne sposoby. Jednym jest znalezienie w docelowym kraju importera gotowego kupować towar i sprzedawać go lokalnie. W takich przypadkach mamy do czynienia z umową dystrybucyjną. Innym podejściem jest znalezienie zagranicznego repezentanta, który będzie realizował zamówienia na zlecenie. Tego rodzaju podwykonawców nazywa się przedstawicielami handlowymi lub agentami. W niektórych krajach agenci cieszą się przywilejami dotyczącymi ochrony ich umów o współpracy, których dystrybutorzy są pozbawieni. W szczególności amerykańskie spółki powinny mieć świadomość, że nie cieszą się za granicą takimi samymi możliwościami rozwiązywania umów o współpracy, jak w kraju.

A company can expand abroad in several ways. One way is to find an importer in the destination country who will buy the products and resell them locally. This is a distribution arrangement. Another approach is to find a representative abroad who will procure orders for the product and be paid a commission. In the United States, we often refer to such parties as sales representatives. In most other countries, this person in calles an agent. In some countries, agents (or sales representatives) enjoy special protection against termination of their agency agreements that distributors do not have. Amercian companies, in particular, should be aware that they may not have the same freedom to terminate agencies abroad as they do under U.S. law.

29 sierpnia, 2012

Shining Brightly?

„Wyglądały jak brudne kamyczki...
Przywykłam do tego, że diamenty błyszczą w pudełkach...”


‘They were kind of dirty looking pebbles. … I’m
used to seeing diamonds shiny and in a box …’


Wypowiedzi Naomi Campbell z procesu Charlesa Taylora trudno uznać za nietypowe i choć nie są szczególnie odkrywcze, to współbrzmią z myślami wielu ludzi. W przeważającej mierze wynika to z nikłej wiedzy o pochodzeniu diamentowej i złotej biżuterii, którą przekazujemy swoim ukochanym w podarunku. Fakt, że takie wyszukane produkty zrodziły się z krwi, potu i łez w warunkach urągających fundamentalnym prawom człowieka, oraz że za zyski z wydobycia diamentów i złota kupowano broń na potrzeby brutalnych konfliktów (pełnych mordów, gwałtów i okaleczeń) jest na ogół przemilczany lub zwyczajnie nieznany.

The comments from Naomi Campbell’s witness statement in the trial of Charles Taylor are hardly unique. Indeed, while not from the mouth of babes, her remarks will resonate with many in the general public. This is because we are largely ignorant of the provenance of the diamond and gold jewelry that we bestow upon our loved ones as gifts. The fact that such high street purchases may be borne out of blood, sweat and tears in situations infringing upon fundamental human rights, or where the proceeds of diamond and gold mining have been traded for arms in brutal conflicts involving murder, rape and mutilation, remains largely unknown or is not acknowledged.


Source: Mert & Marcus

28 sierpnia, 2012

Lanvin Celebrates the Anonymous

Supermodele poszli w odstawkę, kiedy sam Alber Elbaz z okazji dziesięciolecia swojej pracy na stanowisku dyrektora kreatywnego Lanvin osobiście dobrał „zwyczajnych” ludzi (w wieku od 18 do 81 lat) do udziału w sesji zdjęciowej Stevena Meisela.

Star models are out, and real people from 18 to 81 are in, handpicked by Alber Elbaz himself to mark 10 years as Lanvin creative director in a series of shots by Steven Meisel.


„Chciałem jakoś sprowadzić te ubrania z powrotem na ulicę, zobaczyć jak wyglądają na różnie zbudowanych ludziach w różnym wieku”, twierdzi Elbaz. Rzeczywistość współczesnego światowego biznesu nie zna granic. Międzynarodowe korporacje coraz częściej wchodzą w konfrontację z praktycznymi kwestiami związanymi z transgranicznym zatrudnieniem. Efekty działalności międzynarodowych przedsiębiorstw w obszarze pracy i zatrudnienia stają się teraz widoczne w Stanach Zjednoczonych, objawiając się w postaci zbiorowych pozwów o „być albo nie być” spółek, dotyczących wyzyskiwania pracowników w krajach Trzeciego Świata i naruszania praw człowieka.

 “I was interested to bring these clothes back to the street somehow, and seeing how they look on different ages, different sizes,” Elbaz told. The realities of global business today reach beyond borders. Multinational corporations increasingly confront practical problems of cross-border labor and employment matters. Labor and employment aspects of international business operations now flow back to the United States with "bet-the company" class action lawsuits alleging Third World sweatshops and human rights abuses.


Innovation Is the Successful Implementation of Our Ideas

HBR Blog network

O związkach pomiędzy umiejętnościami przywódczymi a sztuką dywagowano wielokrotnie. Zazwyczaj ma to służyć wskazaniu pewnych cech sztuki, które można wykorzystać w dziedzinie przywództwa, np. właściwą muzykowi jazzowemu umiejętność tworzenia poprzez improwizację. Takie analogie bywają fascynujące, ale sama chciałabym postawić bardziej ambitną tezę: przywództwo jest sztuką naprawdę, a nie metaforycznie.

The connection between leadership and art has been made many times over, usually as a way to single out certain properties of the arts that carry over to leadership, such as a jazz musician's ability to create through improvisation. These analogies can be compelling, but my point is more ambitious: leadership is an actual art, not metaphorically an art. 

27 sierpnia, 2012

Louis Vuitton v. Warner Bros

Pozew Louisa Vuittona przeciwko Warner Bros., dotyczący pojawienia się podróbek toreb w scenie z filmu „Kac Vegas w Bangkoku”, został oddalony. Sędzia odrzucił skargę, jakoby wystąpienie podrabianych artykułów w filmie mogło „zdezorientować klientów”.

A judge has dismissed Louis Vuitton's lawsuit against Warner Bros. over knockoff handbags in a scene in 'The Hangover Part II'. The brand complained that the appearance of the fake products in the film could create "consumer confusion", but the judge dismissed the brand's concerns.
 
www.holywoodreporter.com

We wspomnianej scenie postać grana przez Zacha Galifianakisa nosi ze sobą torbę oznaczoną literami LVM. Inna postać, popchnąwszy torbę, zostaje pouczona przez niego słowami: „Uważaj... to od Lewisa Vuittona”.

In the film, the character played by Zach Galifianakis carries a bag marked LVM, and when it gets pushed, he admonishes another character, "Be careful, that is … that is a Lewis Vuitton."

How Imitation Spurs Innovation

www.amazon.com
Książka „The Knockoff Economy” polemizuje z przekonaniem, jakoby innowacja i rozwój możliwe były jedynie w warunkach istnienia pewnej ochrony przed kopiowaniem i powielaniem. Autorzy – obydwoje prawnicy – stawiają porywającą tezę, iż służące ochronie własności intelektualnej środki w rodzaju praw autorskich, patentów itp. same w sobie nie tworzą środowiska, które sprzyjałoby innowacji.

The Knockoff Economy  explores the validity of the belief that innovation and growth only happen when there are strong protections against copying or duplication.  The authors, both lawyers, make a compelling argument that IP protections like copyright, patents, etc. do not themselves create an environment of innovation.

26 sierpnia, 2012

It's Burberry vs. Bogie in 'Casablanca' Case

Przeciwko Burberry toczy się obecnie sprawa o wykorzystanie w mediach społecznościowych (na Facebooku, Twitterze i Instagramie) migawki z „Casablanki” (1942 r.), przedstawiającej Humphreya Bogarta ubranego – rzekomo* – w prochowiec Burberry. Pozew został złożony 11 kwietnia 2012 w Los Angeles przez syna aktora, Stephena, w imieniu Bogart LLC. Spadkobierca oskarżył Burberry o bezprawne wykorzystanie w celach promocyjnych wizerunku jego ubranego w prochowiec ojca, domagając się odszkodowania o wysokości do ustalenia przez sąd.


Why Fashion Lawyers Are Needed

Fashion law jest prężnie rozwijającą się specjalizacją prawniczą. Susan Scafidi – amerykańska wykładowczyni nauk prawnych, która jako pierwsza poprowadziła zajęcia z dziedziny fashion law, a później objęła stanowisko dyrektora Fashion Law Institute na Fordham Law – stwierdziła w artykule w 2008 roku, że fashion law zaczyna pomału zdobywać uznanie jako samodzielna specjalizacja. Tymczasem i dziś wcale nie łatwo znaleźć kurs z tego zakresu. W ramach kilku prowadzonych zajęć wykorzystuje się pierwszy anglojęzyczny podręcznik od fashion law: „Fashion Law: A Guide for Designers, Fashion Executives, and Attorneys” autorstwa Guillerma Jimeneza i Barbary Kolsun. Ów podręcznik był jedyną dostępną w języku angielskim książką traktującą o fashion law aż do 30 grudnia 2011 roku, kiedy wydawnictwo prawnicze West opublikowało „Navigating Fashion Law: Leading Lawyers on Exploring the Trends, Cases, and Strategies of Fashion Law”.

Fashion Law is a quickly growing legal specialty. In a 2008 article, Susan Scafidi, the first U.S. law professor ever to offer a course in Fashion Law and later Director of the Fashion Law Institute at Fordham Law, wrote that Fashion Law was only then starting to be recognized as a distinct field. However, such courses remain rare. Several courses use the first English-language book on Fashion Law: "Fashion Law: A Guide for Designers, Fashion Executives, and Attorneys" by Guillermo Jimenez, Esq., and Barbara Kolsun, Esq. The Kolsun and Jimenez book remained the sole book in English addressing fashion law until legal publisher West released "Navigating Fashion Law: Leading Lawyers on Exploring the Trends, Cases, and Strategies of Fashion Law" on December 30, 2011.