27 marca, 2014

[Relacja fotograficzna] Organizacja pokazu mody: szkolenie prawne
26 marca, 2014

Tworzenie marki modowej i sposoby jej finansowaniaKonferencja skierowana jest do projektantów tworzących własną markę, brand managerów, specjalistów od komunikacji w sektorze mody, kierujących wizerunkiem istniejących i tworzonych marek, osób związanych z portalami modowymi, agencjami reklamowymi, sklepami internetowymi. Konferencja ma na celu przybliżenie zagadnień związanych z kreowaniem produktu w wyobraźni odbiorcy, za pomocą różnych mediów, poprzez zastosowanie najnowszych środków. Profesjonalne podejście do kreowania wizerunku – od otrzymania produktu aż do wykreowania jego wizerunku w świadomości odbiorców. Główne cele konferencji to wykształcenie umiejętności kreowania marki poprzez tworzenie i określanie jej tożsamości i widoczności na rynku. Konferencja pozwoli słuchaczom poznać najnowsze koncepcje,  trendy i instrumenty (w tym również prawne) z zakresu zarządzania marką modową.

Żródło: Coco du Trocadero

Jednym z Prelegentów podczas konferencji "Tworzenie marki modowej i sposoby jej finansowania" będzie Partner Baker & McKenzie pan mecenas Marcin Fijałkowski. Kieruje zespołem zajmującym się doradztwem z zakresu ochrony praw własności intelektualnej, w tym znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Posiada tytuł rzecznika patentowego oraz radcy prawnego. Od 2003 roku specjalizuje się również w sprawach związanych z prawem autorskim i nieuczciwą konkurencją oraz reprezentuje klientów przed sądami cywilnymi, Urzędem Patentowym RP, Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego i polskimi i międzynarodowymi sądami arbitrażowymi ds. domen internetowych. Doświadczenie zawodowe Marcina Fijałkowskiego obejmuje przede wszystkim zarządzanie i egzekwowanie praw własności intelektualnej należących do firm z branży dóbr luksusowych, odzieży, kosmetyków oraz FMCG. Marcin Fijałkowski pracował również w biurze Baker & McKenzie w Zurychu, gdzie zajmował się koordynacją międzynarodowych programów egzekucji praw własności intelektualnej. Prestiżowe rankingi branżowe Chambers Europe, Chambers Global i World Trademark Review rekomendują go jako eksperta w dziedzinie własności intelektualnej.VII międzynarodowa konferencja „Innowacyjność i kreatywność kobiet” pod hasłem „Design szansą dla MSP i regionów”W dniach 20-21 marca 2014 odbyła się w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie organizowana przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej VII międzynarodowa konferencja „Innowacyjność i kreatywność kobiet” pod hasłem „Design szansą dla MSP i regionów”. W obradach udział wzięli m.in.: Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Janusz Piechociński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Iwona Wendel, Zastępca Dyrektora Generalnego Światowej Organizacji Własności Intelektualnej Wang Binying oraz Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Adam Maciejewski. Wydarzenie objęte zostało honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Anny Komorowskiej.


Podczas obrad poruszana była problematyka dotycząca m.in. możliwości uzyskiwania przez przedsiębiorców finansowego wsparcia dla innowacyjnej działalności biznesowej w ramach programów nowej perspektywy finansowej UE, jak również współpracy projektantów z małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz budowania komunikacji pomiędzy tymi środowiskami dla sprawniejszego i efektywniejszego wdrażania wzornictwa. Rezultatem takiej współpracy są bowiem innowacyjne, funkcjonalne oraz atrakcyjne produkty i usługi, które nie tylko charakteryzują się oryginalną formą, ale również kompleksowo uwzględniają potrzeby użytkownika, w tym ergonomię, a także ekologię. Tworzenie takich produktów i usług jest jednym z wyznaczników innowacyjnej gospodarki.W panelach dyskusyjnych udział wzięli eksperci związani z sektorem wzornictwa z kraju i zagranicy, przedsiębiorcy, przedstawiciele administracji państwowej, samorządowej, szkolnictwa wyższego, organizacji biznesowych oraz sektora kreatywnego.Podczas konferencji zorganizowane zostały także stanowiska konsultacyjne Urzędu Patentowego RP, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Instytutu Wzornictwa Przemysłowego, gdzie przedsiębiorcy mogli bezpośrednio uzyskać informacje o możliwościach wsparcia ich działalności. Konferencji towarzyszyły także wystawa i pokaz najnowocześniejszych technologii druku trójwymiarowego stającego się obecnie jednym z podstawowych narzędzi tworzenia prototypów szeroko wykorzystywanym przez projektantów innowacyjnego wzornictwa.05 marca, 2014

BPCC: Show of British and Polish Fashion and Designer Wear


The British Polish Chamber of Commerce and The Trade and Investment Promotion Section of the Embassy of the Republic of Poland in London were pleased to invite us to: Fashion Show and Seminar.

The day began with a reception followed by a Designer Fashion show, networking, Lunch and then a panel discussion by experts in both the British and Polish fashion Industry.


The event included a welcome from the BPCC UK Chairman, Michael Clay and The Trade &Investment Promotion Section of the Polish Embassy, followed by a further welcome from Partners for the evening.

The event was attended by Buyers, Agents, Distributors and wholesalers from both countries.