O NAS


Fashion Law Business zapewnia obsługę prawną przedsiębiorców oraz osób fizycznych we wszystkich aspektach prowadzonej przez nich działalności.
Sporządzamy opinie i umowy, negocjujemy kontrakty, wspieramy Klientów w prowadzeniu dużych transakcji handlowych oraz w bieżącej działalności.
Reprezentujemy Klientów w sądowych procesach cywilnych i administracyjnych m.in. z zakresu ochrony praw autorskich, dóbr osobistych, ochrony wizerunku i wynagrodzeń autorskich, ochrony praw własności przemysłowej.
Reprezentujemy Klientów także w stosunkach z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, organami regulacyjnymi oraz instytucjami i urzędami.


Since it was formed, Fashion Law Business has specialized in the development of innovative projects in fashion, law, business, art and education. No matter how big or how small, Fashion Law Business excels at creating new ideas and in making those ideas work. We thrive on complexity and tight timetables. We help corporate clients realise major projects. We have helped to establish new art fairs and exhibitions and launched new artistic careers. Our mission is to educate creatives on new developments in fashion law and business, conduct high quality, independent research, and based on this research, to provide recommendations that advance three goals: 

1. Strengthen intellectual property laws to protect designers; 

2. Foster economic opportunity of fashion designers; and 

3. Encourage innovation in the field of fashion.

Fashion Law Business has unrivalled international networks. We have a small dedicated team of full-time staff and part-time collaborators who are dedicated to the delivery of work of the highest quality.