04 września, 2012

An Ad for Kate Spade: Who Owned the Photo?

W 2003 roku Kate Spade Company poprosiło o możliwość przejrzenia portfolio fotografa mody Billa Diodato. Znajdowało się w nim zrobione z poziomu podłogi zdjęcie dolnej połowy kabiny w publicznej ubikacji, gdzie pod drzwiami widoczne były obute w kolorowe sandały stopy kobiety, zwrócone do siebie. Na kafelkowej posadzce, obok lewej stopy kobiety, znajdowała się torebka. Kate Spade Company nie zatrudniło Diodato i zwróciło mu portfolio. Kilka miesięcy później firma wydała reklamę opartą na zdjęciu Jessiki Craig-Martin. Zdjęcie przedstawiało widok z podłogi w kabinie publicznej ubikacji, a widać na nim było dolną połowę kobiecych nóg, z obróconymi do siebie stopami, obutymi w kolorowe sandały. Na kafelkowej posadzce, obok lewej nogi kobiety, znajdowała się torebka. Diodato niedługo później pozwał Kate Spade za naruszenie praw autorskich.

In 2003, the Kate Spade Company requested to review the portfolio of fashion photograper Bill Diodato. This porftolio included a photograph showing a floor-eye view of the bottom half of a bathroom stall, with a woman's feet visible beneath the stall door, turned inward and shod in colorful strappy shoes. Sitting on the tile floor next to the woman's left foot was a handbag. The Kate Spade Company did not hire Diodato and returned his portfolio. Several months later the Kate Spade Company ran an advertisement, photographed by Jessica Craig-Martin, showing a floor-eye view of the inside of a bathfroom stall, with the lower half of a woman's legs visible, feet turned inward and shod in colorful strappy shoes. Sitting on the tile floor nest to the woman's left foot was a handbag. Thereafter, Diodato sued the Kate Spade Company for copyrights infringement. 
Source: Kate Spade

03 września, 2012

Advertising

Każdemu reklamodawcy można by zadać fundamentalne pytanie o definicję reklamy. Pokutuje błędne przekonanie, że reklama jest jedynie tym, co konsumenci widzą w telewizji i słyszą w radiu podczas przerw w programie, czytają w gazetach i czasopismach pomiędzy artykułami, czy też widują obok właściwej treści stron internetowych. Sądy i Federalna Komisja Handlu (FTC) posługują się jednak szerszą definicją reklamy, w myśl której reklamą są wszelkie komunikaty reklamodawcy skierowane do publiki w celu autopromocji lub promocji jego produktów i usług.

A threshold question for any advertiser is, what is the definition of an advertisement? A common misconception is that advertising is limited to what consumers see on television or hear on the radio between program segments, or read in a newspaper or magazine interspersed with the articles, or see on a Website alongside the content. Courts and the FTC follow a more expansive definition of advertising, however, and seemingly consider any communication by an advertiser to the public to promote the advertiser and/or its products or services to constitute advertising.

W świecie mody definicja ta odnosi się do kampanii PR, product placementu, sponsorowania imprez, promocji (zarówno w sprzedaży hurtowej, jak i detalicznej), katalogów, wystaw produktów, opakowań, materiałów POS, a nawet wypowiedzi pracowników sprzedaży. Jeśli jakiegokolwiek typu reklama narusza prawo, trzeba się liczyć z tym, że przyjrzą się jej konkurenci reklamodawcy lub organy nadzorcze na poziomie federalnym, stanowym lub lokalnym.

In the fashion world, this definition of advertising means that public relations campaigns, product placements, event sponsorships, trade promotions (at the wholesale and retail levels), catalogs, product displays, packaging, point of sale matrials, and even oral communications by sales staff, for example, all constitute advertising and thus must be legally compliant or risk scrutiny and challenge by the fashion advertiser's competitiors or by the regulators at the federal, state, and/or local levels.

Source: Alexi Lubomirski

02 września, 2012

International Expansion


Zainteresowani działalnością za granicą przedsiębiorcy muszą się zmierzyć z wieloma kwestiami prawnymi, z którymi nie mają styczności w kraju. Porady prawników mających doświadczenie z prawem międzynarodowym mogą im pomóc funkcjonować zgodnie z prawem wszystkich krajów, w których spółka zamierza prowadzić działalność.

Business owners who want to operate in foreign countries face numerous legal concerns beyond those that apply to the domestic operation of their company. The legal advice of an attorney experienced in international law can help them comply with the laws of all the countries in which they operate.


Source: La Mania

Choć rynek mody wydaje się już dość rozległy, rynki zagraniczne oferują nowe możliwości rozwoju. Z transakcjami międzynarodowymi wiąże się wiele wyzwań związanych z odległością, różnicami kulturowymi, językowymi, gospodarczymi, walutowymi, prawnymi, fiskalnymi oraz zróżnicowaniem kosztów. Starsza kadra kierownicza spółki, która dopiero wchodzi na drogę ekspansji międzynarodowej powinna być gotowa poświęcić odpowiednio dużo czasu na zmierzenie się z ewentualnymi problemami.

Although the fashion market is vast, foreign markets offer additional opportunities for growth. Gven the geographic distances and the differences in culture, language, markets, currencies, laws, taxes, and costs, internationl transactions pose many challenges. Because of these challenges, a company seeking to expand internationally should be willing to devote substantial senior management time to the effort. 

Ekspansję spółki na rynki zagraniczne można przeprowadzić na różne sposoby. Jednym jest znalezienie w docelowym kraju importera gotowego kupować towar i sprzedawać go lokalnie. W takich przypadkach mamy do czynienia z umową dystrybucyjną. Innym podejściem jest znalezienie zagranicznego repezentanta, który będzie realizował zamówienia na zlecenie. Tego rodzaju podwykonawców nazywa się przedstawicielami handlowymi lub agentami. W niektórych krajach agenci cieszą się przywilejami dotyczącymi ochrony ich umów o współpracy, których dystrybutorzy są pozbawieni. W szczególności amerykańskie spółki powinny mieć świadomość, że nie cieszą się za granicą takimi samymi możliwościami rozwiązywania umów o współpracy, jak w kraju.

A company can expand abroad in several ways. One way is to find an importer in the destination country who will buy the products and resell them locally. This is a distribution arrangement. Another approach is to find a representative abroad who will procure orders for the product and be paid a commission. In the United States, we often refer to such parties as sales representatives. In most other countries, this person in calles an agent. In some countries, agents (or sales representatives) enjoy special protection against termination of their agency agreements that distributors do not have. Amercian companies, in particular, should be aware that they may not have the same freedom to terminate agencies abroad as they do under U.S. law.