04 września, 2012

An Ad for Kate Spade: Who Owned the Photo?

W 2003 roku Kate Spade Company poprosiło o możliwość przejrzenia portfolio fotografa mody Billa Diodato. Znajdowało się w nim zrobione z poziomu podłogi zdjęcie dolnej połowy kabiny w publicznej ubikacji, gdzie pod drzwiami widoczne były obute w kolorowe sandały stopy kobiety, zwrócone do siebie. Na kafelkowej posadzce, obok lewej stopy kobiety, znajdowała się torebka. Kate Spade Company nie zatrudniło Diodato i zwróciło mu portfolio. Kilka miesięcy później firma wydała reklamę opartą na zdjęciu Jessiki Craig-Martin. Zdjęcie przedstawiało widok z podłogi w kabinie publicznej ubikacji, a widać na nim było dolną połowę kobiecych nóg, z obróconymi do siebie stopami, obutymi w kolorowe sandały. Na kafelkowej posadzce, obok lewej nogi kobiety, znajdowała się torebka. Diodato niedługo później pozwał Kate Spade za naruszenie praw autorskich.

In 2003, the Kate Spade Company requested to review the portfolio of fashion photograper Bill Diodato. This porftolio included a photograph showing a floor-eye view of the bottom half of a bathroom stall, with a woman's feet visible beneath the stall door, turned inward and shod in colorful strappy shoes. Sitting on the tile floor next to the woman's left foot was a handbag. The Kate Spade Company did not hire Diodato and returned his portfolio. Several months later the Kate Spade Company ran an advertisement, photographed by Jessica Craig-Martin, showing a floor-eye view of the inside of a bathfroom stall, with the lower half of a woman's legs visible, feet turned inward and shod in colorful strappy shoes. Sitting on the tile floor nest to the woman's left foot was a handbag. Thereafter, Diodato sued the Kate Spade Company for copyrights infringement. 
Source: Kate Spade
Początkujący reklamodawca z branży mody zwróci uwagę na liczne podobieństwa między zdjęciami Diodato a Craig-Martin i z całym przekonaniem przewidzi, że Diodato wyjdzie z tej sprawy zwycięsko. Tymczasem sąd rozstrzygnął spór na korzyść Kate Spade Company. Sędzia nowojorskiego sądu federalnego odrzucił pozew fotografa Billa Diodato, według którego producent akcesoriów Kate Spade nielegalnie skopiował jedno ze zdjęć Diodato na potrzeby kampanii reklamowej. Sąd oparł swoją decyzję o zasadę, w myśl której prawa autorskie chronią jedynie określone wyrażenie konceptu, a nie sam koncept. Dwa zdjęcia, o które toczył się spór, oparte były na tym samym koncepcie – widoku nóg modnej kobiety pod drzwiami kabiny. Sąd jednak orzekł, że owe dwa zdjęcia wyraziły ów koncept inaczej.

A novice fashion advertiser may take note of the many similarities between the Diodata and Craig-Martin photographs and confidently predict that Diodato prevailes on this infringement claim. However, to the contrary, the court ruled in favor of the Kate Spade Company. A New York federal court judge has rejected photographer Bill Diodato’s lawsuit alleging that the Kate Spade fashion accessories company illegally copied one of Diodato’s images for use in an ad campaign. The court’s decision was based on the principle that copyright protects only the expression of an idea, not the idea itself. The two photos in dispute were based on the same concept-a stylish woman’s legs, as they appear from beneath a bathroom stall-but the photos expressed that concept differently, the court concluded.
Wynik sprawy może się na pierwszy rzut oka wydać zdumiewający i niesłuszny. W rzeczywistości jednak jest bardzo rozsądne i poprawne, jeśli wziąć pod uwagę wszechobecność i – co za tym idzie – brak możliwości objęcia ochroną prawną elementów wizualnych, które występują na zdjęciach obydwu autorów, a do których Diodato rościł sobie pretensje.

To the outcome of this case, at first glance, may sound puzzling and wrong. However, it is in fact sensible and correct in light of the ubiquity, and resulting nonprotectability, of the visual elements, shared by the Diodato and Craig-Martin photographs, that Diodata was seeking to protect.


Source: Twitter
Ten przypadek jest dobrym przykładem sytuacji, w której reklama mody może stać się przyczyną wystąpienia skomplikowanych i wymagających problemów prawnych. Nic zatem dziwnego, że rozwiązywanie takich problemów bywa oszałamiająco kosztowne, zwłaszcza gdy sprawa się przeciąga. Uzyskanie korzystnego werdyktu bez wątpienia kosztowało Kate Spade dziesiątki, czy nawet setki tysięcy dolarów.

This case well illustrates the point that fashion advertising can pose legal issued that are complicated and challenging. Not surprisingly, therefore, resolving such issued can be spectacularly expensive, particularly if protracted litigation ensues. No doubt, achieving the favorable result in this case cost the Kate Spade company tens if not hundreds of thousands of dollars.

More information: