30 lipca, 2013

Branża fashion zaczyna chronić modelki


Statystyki na które powołuje się Alliance Model, organizacja non-profit, działająca na rzecz poprawy warunków pracy modelek, wskazują, że średni wiek modelek, w którym dziewczyny zaczynają pracę wynosi pomiędzy 13 a 16 lat, z czego 77% narażonych jest na bezpośredni kontakt z alkoholem i narkotykami a 56 % młodocianym modelkom w trakcie wykonywania pracy, nie towarzyszy opiekun prawny. Ostatnimi czasy środowiska związane ze światem modelingu z Nowego Jorku, wspierane przez topowe modelki postanowiły zawalczyć o prawa i godne traktowanie nieletnich modelek. Zgodnie z zarządzeniem CFDA (Stowarzyszenia Amerykańskich Projektantów Mody skupiającym ponad 400 projektantów świata mody) z czerwca 2011 r., do udziału w nowojorskim tygodniu mody nie będą dopuszczone dziewczyny, które nie ukończyły 16 roku życia. Jednakże inicjatywa ta nie rozwiązuje problemu do końca. Młode, początkujące modelki chcące szybko wybić się w modowym światku, niejednokrotnie fałszują dane dotyczące swojego wieku. Dlatego postanowiono podjąć dalej idące kroki prawne i uregulować status prawny nieletnich modelek. Dotychczasowe regulacje prawe w Nowmy Jorku, w szczególności przepisy Kodeksu Pracy oraz Ustawy o sztuce i działalności artystycznej (New York Arts and Cultural Affairs law) nie uwzględniały statusu modelek w wieku poniżej 18 lat. Problem nie dotyczył tylko czasu pracy ale także warunków i zabezpieczenia finansowego, bezpieczeństwa, świadczeń zdrowotnych, dostępu do edukacji i opieki. 

Zdj. http://www.modelalliance.org
Branżowe środowiska od dawna wzywały do zamian i zainteresowaniem się sprawą. W wyniku silnej i zdeterminowanej kooperacji Alliance Model oraz reprezentantów Senatu Stanu Nowy Jork udało się wdrożyć, miejmy nadzieję, kamień milowy w zakresie praw nieletnich modelek. W dniu 12 czerwca 2013 r., przegłosowano projekt ustawy zmieniającej Kodeks Pracy oraz Ustawę o sztuce i działalności artystycznej w zakresie poszerzenia definicji „artystycznych i kreatywnych usług” (artistic and creative services) w zakresie zatrudnienia oraz edukacji, nieletnich modelek zarówno tych pracujących na wybiegach jak i fotomodelek. Zgodnie z projektem ustawy, nastolatki miałyby być traktowane jak dziecięcy aktorzy czy piosenkarze. Środowiska wspierające świat modelingu, z niecierpliwości oczekują wejścia z życie tej ustawy.