26 marca, 2014

VII międzynarodowa konferencja „Innowacyjność i kreatywność kobiet” pod hasłem „Design szansą dla MSP i regionów”W dniach 20-21 marca 2014 odbyła się w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie organizowana przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej VII międzynarodowa konferencja „Innowacyjność i kreatywność kobiet” pod hasłem „Design szansą dla MSP i regionów”. W obradach udział wzięli m.in.: Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Janusz Piechociński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Iwona Wendel, Zastępca Dyrektora Generalnego Światowej Organizacji Własności Intelektualnej Wang Binying oraz Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Adam Maciejewski. Wydarzenie objęte zostało honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Anny Komorowskiej.


Podczas obrad poruszana była problematyka dotycząca m.in. możliwości uzyskiwania przez przedsiębiorców finansowego wsparcia dla innowacyjnej działalności biznesowej w ramach programów nowej perspektywy finansowej UE, jak również współpracy projektantów z małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz budowania komunikacji pomiędzy tymi środowiskami dla sprawniejszego i efektywniejszego wdrażania wzornictwa. Rezultatem takiej współpracy są bowiem innowacyjne, funkcjonalne oraz atrakcyjne produkty i usługi, które nie tylko charakteryzują się oryginalną formą, ale również kompleksowo uwzględniają potrzeby użytkownika, w tym ergonomię, a także ekologię. Tworzenie takich produktów i usług jest jednym z wyznaczników innowacyjnej gospodarki.W panelach dyskusyjnych udział wzięli eksperci związani z sektorem wzornictwa z kraju i zagranicy, przedsiębiorcy, przedstawiciele administracji państwowej, samorządowej, szkolnictwa wyższego, organizacji biznesowych oraz sektora kreatywnego.Podczas konferencji zorganizowane zostały także stanowiska konsultacyjne Urzędu Patentowego RP, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Instytutu Wzornictwa Przemysłowego, gdzie przedsiębiorcy mogli bezpośrednio uzyskać informacje o możliwościach wsparcia ich działalności. Konferencji towarzyszyły także wystawa i pokaz najnowocześniejszych technologii druku trójwymiarowego stającego się obecnie jednym z podstawowych narzędzi tworzenia prototypów szeroko wykorzystywanym przez projektantów innowacyjnego wzornictwa.