26 sierpnia, 2012

Why Fashion Lawyers Are Needed

Fashion law jest prężnie rozwijającą się specjalizacją prawniczą. Susan Scafidi – amerykańska wykładowczyni nauk prawnych, która jako pierwsza poprowadziła zajęcia z dziedziny fashion law, a później objęła stanowisko dyrektora Fashion Law Institute na Fordham Law – stwierdziła w artykule w 2008 roku, że fashion law zaczyna pomału zdobywać uznanie jako samodzielna specjalizacja. Tymczasem i dziś wcale nie łatwo znaleźć kurs z tego zakresu. W ramach kilku prowadzonych zajęć wykorzystuje się pierwszy anglojęzyczny podręcznik od fashion law: „Fashion Law: A Guide for Designers, Fashion Executives, and Attorneys” autorstwa Guillerma Jimeneza i Barbary Kolsun. Ów podręcznik był jedyną dostępną w języku angielskim książką traktującą o fashion law aż do 30 grudnia 2011 roku, kiedy wydawnictwo prawnicze West opublikowało „Navigating Fashion Law: Leading Lawyers on Exploring the Trends, Cases, and Strategies of Fashion Law”.

Fashion Law is a quickly growing legal specialty. In a 2008 article, Susan Scafidi, the first U.S. law professor ever to offer a course in Fashion Law and later Director of the Fashion Law Institute at Fordham Law, wrote that Fashion Law was only then starting to be recognized as a distinct field. However, such courses remain rare. Several courses use the first English-language book on Fashion Law: "Fashion Law: A Guide for Designers, Fashion Executives, and Attorneys" by Guillermo Jimenez, Esq., and Barbara Kolsun, Esq. The Kolsun and Jimenez book remained the sole book in English addressing fashion law until legal publisher West released "Navigating Fashion Law: Leading Lawyers on Exploring the Trends, Cases, and Strategies of Fashion Law" on December 30, 2011. 

Przy definiowaniu pojęcia fashion law musimy najpierw zdecydować, co w tym kontekście obejmuje termin „przemysłu mody”. Czy uwzględniać jedynie firmy odzieżowe, czy również producentów tekstyliów i dostawców surowców? Co z akcesoriami, kosmetykami i dobrami luksusowymi? Czy jednakowo traktować haute couture i masowo produkowane towary? Granice przemysłu mody są płynne i nieostre. Do mody i wyczucia stylu obecnie nawiązuje się przy promocji towarów wszelkiego rodzaju – od samochodów, przez komputery, sieci hotelowe, po telefony komórkowe.

As we define the concept of fashion law, we must first decide what scope to the give to the concept of "fashion". Do we include only apparel companies or also textiles firms and producers of raw materials? What about accessories, beauty products, or luxury items? Do we include haute couture together with mass-produced items? To some extent, the boundaries of the fashion industry are fluid and indistinct. Today, even products as diverse as automobiles, computers, hotel chains, and cell phones are marketed for their fashion appeal.


Fashion law (z ang. „prawo modowe”) jest dziedziną prawa odnoszącą się do problemów towarzyszących codziennej działalności przemysłu mody. Podobnie jak inne nowopowstałe subdyscypliny prawa handlowego (zajmujące się m.in. branżą rozrywkową, sportem i sztuką), fashion law jest w rzeczywistości amalgamatem kilku różnych dyscyplin prawniczych. Operuje ono zatem na odpowiednich pojęciach związanych z kwestiami m.in. własności intelektualnej, sprzedaży, prawa celnego, nieruchomości, prawa pracy i prawa reklamowego. Zajmuje się prawem autorskim i ochroną znaków towarowych, w tym licencjonowaniem marki, krajowymi i międzynarodowymi transakcjami handlowymi, tekstyliami, merchandisingiem, sprawami związanymi z prawem pracy i zatrudnieniem, a także prawem celnym. Prawnicy od fashion law zatrudniani są zazwyczaj przez prestiżowe firmy, zarówno domy mody, jak i spółki z branży dóbr luksusowych, prowadzące działalność w najważniejszych wielkomiejskich ośrodkach biznesowych – Nowym Jorku, Paryżu, Londynie, czy też Mediolanie. Niektórzy z nich znajdują zatrudnienie właśnie w owych firmach, aczkolwiek inni świadczą swoje usługi w charakterze przedstawicieli kancelarii prawnych.

Fashion law is that area of law that deals with the day-to-day business problems of the fashion industry. As with other recently developed subspecialities of business law (such as entertainment law, sports law, or art law), fashion law is actually a compilation of several different legal disciplines. Thus, fashion law incorporates relevant concepts from intellectual property, commercial sales, customs, real estate, employment, and advertising law, among others. It deals with copyright and trademarklaw, including brand licensing, domestic and international business transactions, textiles, merchandising, employment and labor concerns, and customs (import/export issues). Traditionally, most fashion lawyers work for established fashion and luxury goods companies in major urban commercial centers such as New York City, Paris, London and Milan. Some fashion lawyers work within the company, and others work outside the company for law firms.

Prawnicy fashion law uczestniczą w różnego rodzaju postępowaniach prawnych i w negocjowaniu umów dla swoich klientów. Do grona klientów należą natomiast wielkie sieci sklepów detalicznych, domy mody haute couture, modelki i modele haute couture, a także początkujący, nieznani jeszcze projektanci. Gdy pojawia się taka konieczność, prawnik fashion law podejmuje działania na drodze sądowej w imieniu swoich klientów.

Fashion attorneys participate in a variety of legal activities and negotiate deals for their clients. The clients may be large retail chains, haute couture labels, high-fashion models, or an unknown designers just starting out. If and when the situation arises, a fashion attorney will litigate for his or her clients in court.

Projektanci mody i akcesoriów mierzą się z wyzwaniami charakterystycznymi dla swoich branż. Potrzebni im są prawnicy, którym znane są kwestie związane z krótkimi sezonami, ulegającymi ciągłym zmianom cyklami życia produktów, podróbkami, oraz nieuczciwą konkurencją. W branży mody nie sama własność intelektualna stanowi realną wartość, lecz również umowy handlowe, kontrakty, ustalenia prawa pracy, oraz systemy informatyczne. Powodzenie specjalisty do spraw fashion law zależy od jego umiejętności skutecznego zabezpieczenia owych aktywów, polegającej na dostarczaniu stosownych do branży porad prawnych, dopasowanych do potrzeb klientów.

Fashion houses and accessory designers both face unique challenges specific to their industry. They require attorneys who understand the nature of short seasons and ever-changing product cycles, pressures surrounding counterfeit goods, and the issues of unfair competition. Valuable assets in the fashion business consist of not only intellectual property rights, but also trade arrangements, contracts, employment law issues, and information technology systems. A fashion attorney's career success may depend on being able to effectively protect these assets by delivering industry-specific legal advice tailored to the clients' needs.

Fashion law coraz bardziej zyskuje na popularności także poza Stanami Zjednoczonymi. Brazylia, której gospodarka przeżywa obecnie boom, stała się znaczącym rynkiem mody. Nic dziwnego, że towarzyszy temu rozwój omawianej tu, nowej specjalizacji prawniczej. Owo praktyczne podejście bierze pod uwagę, że pojęcie mody pierwotnie odnosiło się do odzieży. Jednocześnie jednak ma wzgląd na to, że moda i projektowanie estetyczne zyskały na znaczeniu także w pokrewnych sektorach rynkowych – akcesoriów, dóbr luksusowych, biżuterii, kosmetyków i perfum, artykułów gospodarstwa domowego, a nawet zabawek. Specyfika przemysłu mody i pogłębiająca się złożoność zarówno owej branży, jak i regulujących ją praw, z jednej strony wymusza na kadrach kierowniczych spółek poszerzenie swojej wiedzy o prawie, a z drugiej strony uświadomienia sobie, w jakich sytuacjach potrzebna jest im profesjonalna pomoc prawna. Jednocześnie wzrost liczby postępowań sądowych otwieranych przez domy mody oraz nasilanie się tendencji do specjalizacji wśród prawników sprawia, że branża mody stała się smakowitym kąskiem dla kancelarii prawnych. Specyfika przemysłu mody i pogłębiająca się złożoność zarówno owej branży, jak i regulujących ją praw, z jednej strony wymusza na kadrach kierowniczych spółek poszerzenie swojej wiedzy o prawie, a z drugiej strony uświadomienia sobie, w jakich sytuacjach potrzebna jest im profesjonalna pomoc prawna. Jednocześnie wzrost liczby postępowań sądowych otwieranych przez domy mody oraz nasilanie się tendencji do specjalizacji wśród prawników sprawia, że branża mody stała się smakowitym kąskiem dla kancelarii prawnych.

Outside the United States, fashion law is also increasingly gaining recognition. In Brazil, the economy is booming and the country has become an important market for fashion, and not surprisingly, this new  area of law follows this very same trend. This practical approach recognizes the historical origins of fashion in the apparel sector but acknowledges that the concept of fashion and design-intensive products has spread into a number of neighboring sectors, such as those of accessories, luxury items, jewelery, cosmetics and fragrances, home products, and even toys. The characteristics of the fashion industry and the increasing complexity of both the industry and the laws that affect it have led to a need for fashion executives to become more knowledgeable about the law and more aware of when they need professional legal advice. At the same time, increases in litigation by fashion businesses and growing specialization in the legal profession have made the fashion industry a source of opportunity for law firms.


 Źródło/Source: 

Wikipedia
"Fashion Law. A Guide for Designers, Fashion Executives, and Attorneys" ed. by Guillermo C.Jimenez, Barbara Kolsun, New York 2010