05 kwietnia, 2013

Polski Kongres Prawa Mody 2013


„You can never be overdressed or overeducated”.
Oscar Wilde

13 czerwca 2013 r.
Hotel Polonia, Warszawa
Specyfika i złożoność przemysłu mody, jak i regulujących ją przepisów wymusza na kadrach kierowniczych spółek zdobycie wiedzy o prawie. Sama wiedza nie wystarczy, konieczne jest uświadomienie sobie, w jakich sytuacjach potrzebna będzie im profesjonalna pomoc oferowana przez prawników. Choć polski rynek mody wydaje się rozległy, rynki zagraniczne oferują nowe możliwości rozwoju.Transakcje międzynarodowe przynoszą nowe wyzwania wynikające z odległości, różnic kulturowych, gospodarczych, w systemach fiskalnych i w prawie. Towarzyszy temu wzrost liczby postępowań sądowych z inicjatywy domów mody. Sektor mody staje się atrakcyjny dla kancelarii prawnych, które podejmują specjalizacje w tym kierunku.

Allerhand Summit Fashion Law 2013 to wydarzenie podczas którego chcemy rozmawiać o tym co w prawie, modzie, biznesie ważne, aktualne oraz trudne. Wraz z zaproszonymi specjalistami pragniemy szukać rozwiązań, wyciągać wnioski i kształtować świadomość prawną. Proponujemy wymiar oparty na dialogu pomiędzy kadrą zarządzającą, konsultantami, agencjami reklamowymi, projektantami, artystami a ekspertami prawa w wielu dziedzinach.

Celem Kongresu Allerhanda jest zaprezentowanie problemów z różnych perspektyw. Kierując się tą zasadą do grona prelegentów zaprosiliśmy ekspertów ze środowiska doradczego, biznesowego, modowego, naukowego, a także z grona przedstawicieli władz publicznych.

Wierzymy, że spojrzenie na zagadnienia roli prawa w modzie z różnych punktów widzenia, pozwoli na lepsze ich zrozumienie i zaowocuje konstruktywnymi wnioskami. Prelegenci poruszą tematykę związaną m.in. z prawem własności intelektualnej, prawem patentowym, kwestiami prawnymi związanymi z prowadzeniem biznesu, projektowaniem oraz wykorzystywaniu narzędzi marketingowych.

Fashion law (z ang. „prawo modowe”) jest specjalizacją prawniczą odnoszącą się do problemów towarzyszących codziennej działalności przemysłu mody, swoistym amalgamatem kilku różnych dyscyplin prawniczych. Operuje na odpowiednich pojęciach związanych z kwestiami m.in. własności intelektualnej, sprzedaży, prawa podatkowego, prawa reklamy, nieruchomości, prawa pracy czy prawa celnego. Zakres obejmuje również prawo autorskie i ochronę znaków towarowych, w tym licencjonowanie marki, krajowe i międzynarodowe transakcje handlowe, tekstylia, merchandising. Jednocześnie moda i projektowanie estetyczne zyskały na znaczeniu także w pokrewnych sektorach rynkowych – akcesoriów, dóbr luksusowych, biżuterii, kosmetyków i perfum, artykułów gospodarstwa domowego, a nawet zabawek.

Projektanci mody i akcesoriów mierzą się z nowymi wyzwaniami charakterystycznymi dla wolnego rynku i globalizacji. Potrzebni im są prawnicy, którym znane są specyficzne kwestie tej branży związane z krótkimi sezonami, ulegającymi ciągłym zmianom cyklami życia produktów, podróbkami, oraz nieuczciwą konkurencją. W branży mody podobnie jak w wielu innych, nie sama własność intelektualna stanowi realną wartość, lecz również umowy handlowe, kontrakty, ustalenia prawa pracy, oraz systemy informatyczne. Powodzenie specjalisty prawnika zależy od jego umiejętności skutecznego zabezpieczenia owych aktywów, polegającej na dostarczaniu stosownych do branży porad prawnych, dopasowanych do potrzeb klientów.

Jakie znaczenie ma moda w gospodarce i społeczeństwie? Jakie są największe potrzeby prawne spółek odzieżowych? Jaka jest rola prawa w tworzeniu dóbr luksusowych i akcesoriów ubraniowych? Czy jednakowo możemy traktować haute couture i masowo produkowane towary? Jak funkcjonuje branża – co musi wiedzieć prawnik liczący na sukces w tej dziedzinie? Jakie są obecnie główne problemy na rynkach rozwiniętych i dyktujących, a jakie na rynkach peryferyjnych oraz transformujących się? Granice przemysłu mody są płynne i nieostre.  Odpowiedzi na te i ważnych pytań poszukiwać będziemy w trakcie prezentacji, dyskusji, paneli i konwersacji nadchodzącego Allerhand Summit Fashion Law, który odbędzie się w Warszawie w czerwcu 2013 r.

Uczestnikami Polskiego Kongresu Prawa Mody Allerhand Summit 2013 będą prawnicy, adwokaci, radcowie prawni, artyści, projektanci, menagerowie, kadra zarządzająca, przedstawiciele sektora biznesowego, przedstawiciele firm, a także dziennikarze.

Wszelkie szczegółowe informacje są udzielane:

a) w zakresie organizacyjnym (kozien@allerhand.pl)
b) w zakresie merytorycznym (bodych@allerhand.pl)