26 października, 2013

Personality merchandising a prawne wykorzystanie wizerunku sportowca


"Użycie twarzy znanej osoby jest szansą na wykreowanie w krótkim czasie "marki" danej firmy, a co za tym idzie - na zwiększenie jej atrakcyjności w obrocie handlowym. Typowym przykładem zastosowania omawianej konstrukcji jest produkcja, a następnie sprzedaż koszulek, pocztówek, zeszytów czy też kubeczków, które są ozdobione wizerunkiem lub podpisem "kogoś" znanego."
[Małgorzata Wach, Przegląd Prawa Handlowego - numer 10 z 2010 r.]


Partnerem Merytorycznym spotkania jest Firma Prawnicza LSW


Tym razem nasze spotkanie inspirujące odbędzie się w sportowym stylu!

zdj. blog.znajdzreklame.pl

"Z reklamą nierozerwalnie związany jest odpowiedni zbiór norm prawnych, których zadaniem jest z jednej strony, określenie zasad wykorzystywania wizerunku danej osoby w obrocie prawnym, z drugiej zaś - zakreślenie granic ochrony prawnej przed bezprawnym jego naruszaniem. Zastosowanie regulacji prawnych w omawianym zakresie przebiega na różnych płaszczyznach życia społecznego, przy czym w ostatnich latach ingerencja normatywna stała się szczególnie usprawiedliwiona w świecie mediów, rozrywki (popkultury), a zwłaszcza w sferze sportu. W różnych jego dyscyplinach, mimo wyraźnych unormowań, zaczęły się ujawniać spory pomiędzy znanymi, niekiedy nawet wybitnymi sportowcami a polskimi związkami sportowymi, których przedmiotem stała się kwestia samej dopuszczalności i zakresu wykorzystywania wizerunku zawodnika. Spektakularność tych spraw stawała się tym większa, im bardziej popularna była dana dyscyplina sportu." 
[Małgorzata Wach, Przegląd Prawa Handlowego - numer 10 z 2010 r.]

zdj. Dziennik Gazeta Prawna – dodatek „Prawnik” 6–8 09 2013

Jednym z Prelegentów podczas naszego spotkania będzie dr Krzysztof A. Wąsowski, adwokat, doktor nauk prawnych,adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Specjalista w zakresie prawa procesowego (kierujący Zespołem postępowań administracyjnych, sądowych i arbitrażowych); ceniony ekspert z zakresu prawa własności intelektualnej i mediów elektronicznych.

Członek założyciel Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji oraz Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego, członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Legislacyjnego, Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa, Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej, Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; członek Grupy Roboczej ds. 
Prawa Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji; doświadczony trener prowadzący szkolenia z zakresu postępowania administracyjnego oraz egzekucji w administracji (uzyskał tytuł Trenera Roku działu szkoleń Wolters Kluwer Polska); pełnił też funkcję Doradcy Ministra Skarbu Państwa oraz Konsultanta Naukowego Sędziego Trybunału Konstytucyjnego, członka Rady Służby Publicznej, eksperta zewnętrznego w kontrolach prowadzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli, eksperta Biura Analiz Sejmowych, Współprzewodniczącego Komisji Majątkowej; autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu: prawa administracyjnego, prawa autorskiego i praw pokrewnych, prawa ochrony środowiska, prawa zamówień publicznych, prawa energetycznego, prawa wyznaniowego oraz postępowania administracyjnego.

zdj. Pszemek Dzienis

Kolejnym Prelegentem będzie dr Karolina Tetłak. Dr Karolina Tetłak jest adiunktem w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadzi ćwiczenia dla studentów z przedmiotu Prawo finansów publicznych. Specjalizuje się w problematyce opodatkowania celebrytów, sportu i rozrywki oraz w podatkowych aspektach wielkich imprez sportowych. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego. Ukończyła studia o profilu 
podatkowym na wydziale prawa Harvard University.

Podczas naszego spotkania wystąpi również Jakub Laskowski z Legii Warszawa.  
Od kwietnia 2013 roku Pełnomocnik Zarządu ds. Prawnych i Projektów Biznesowych jednego z największych i najbardziej utytułowanych polskich klubów piłkarskich – Legii Warszawa. W latach 2009 – 2013 prawnik w warszawskim biurze kancelarii Weil, Gotshal & Manges. Doradzał w szeregu dużych projektów korporacyjnych, restrukturyzacyjnych i kapitałowych. Brał udział m.in.w licznych, przeprowadzonych z sukcesem projektach IPO (initial public offering) oraz emisji akcji dużych polskich i zagranicznych spółek na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na innych rynkach regulowanych w Unii Europejskiej. Uczestniczył w jednym z największych w ostatnim okresie procesie restrukturyzacji finansowej bardzo dużej firmy budowlano-projektowej, a także zapewniał obsługę prawną licznym spółkom kapitałowym z branży nieruchomościowej, budowlanej, sportowej, finansowej oraz energetycznej. Obsługiwał pod kątem prawnym w ramach działalności „pro bono” wielu fundacji o charakterze Organizacji Pożytku Publicznego.

Specjalista w zakresie fuzji przejęć, rynków kapitałowych, prawa spółek handlowych oraz prawa sportowego, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji dotyczących piłki nożnej. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim (2008). W latach 2007 – 2008 studiował prawo na Universidad Complutense w Madrycie, Hiszpania. W 2009 r. ukończył studia LLM Corporate Governance and Financial Regulations na University of Warwick w Wielkiej Brytanii. Obecnie jest studentem IV roku studiów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim.

Kolejnym naszym Prelegentem będzie Pan dr Seweryn Dmowski. Dr Seweryn Dmowski jest wykładowcą akademickim, doktorem nauk humanistycznych, pracownikiem naukowym Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Badacz i ekspert w sprawach politycznych, społecznych, kulturowych i marketingowych aspektów współczesnego futbolu. Prelegent na międzynarodowych konferencjach naukowych poświęconych tym zagadnieniom oraz autor publikacji naukowych dotyczących futbolu wydawanych w Polsce i za granicą. Autor i tłumacz książek o tematyce piłkarskiej.

Koordynator projektów marketingu sportowego w MSL Group. Wcześniej współpracował jako zewnętrzny konsultant i analityk między innymi dla Grupy Żywiec, Ciszewski Marketing Sportowy 
oraz agencji eventowej LIVE. Współzałożyciel fundacji Centrum Badań nad Futbolem.


Sebastian Kaleta przedstawi nam kwestie "Wykorzystania wizerunku sportowca w stroju reprezentacji narodowej". Jest prawnikiem w kancelarii T. Studnicki, K. Płeszka, Z. Ćwiąkalski, J. Górski sp. k. . Z wyróżnieniem ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, broniąc pracę magisterską pt. "Piłkarski rynek transferowy w prawie unijnym oraz przepisach FIFA". Specjalizuje się w zagadnieniach funduszy inwestycyjnych w sporcie, prawa piłki nożnej oraz prawie korporacyjnym.

Jednym z ostatnich naszych Prelegentów podczas spotkania jest Hubert Radke.
Stypendysta Uniwersytetu Loyola w Chicago, Stany Zjednoczone w latach 2000- 2001. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2005 roku. Absolwent letniej szkoły Międzynarodowego Prawa Sportowego Instytutu Assera w Hadze, Holandia w 2013 roku. Aktualnie pracuje nad rozprawą doktorską z zakresu prawa sportowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.Profesjonalny koszykarz nieprzerwanie od 2001 roku. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Sportowego z siedzibą w Atenach od 2005 roku. Analityk koszykarski stacji telewizyjnej Canal+ od 2007 roku. Członek Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego z siedzibą w Poznaniu od 2013 roku. Autor publikacji naukowych i wypowiedzi medialnych z zakresu prawa sportowego. Prelegent na konferencjach poświęconych zagadnieniom prawa sportowego. Stały współpracownik kancelarii w zakresie prawa sportowego.
Program

19:00 Rejestracja i sesja networkingowa

19:10 Powitanie Uczestników

19:15 Spotkanie inspirujące I

Dr Seweryn Dmowski  "O wykorzystywaniu wizerunku piłkarzy w kampaniach reklamowych"

19:40 Spotkanie inspirujące II

Dr Karolina Tetłak: "Podatkowe aspekty wykorzystania wizerunku sportowca" oraz Dr Krzysztof Wąsowski

20:20 Spotkanie inspirujące III


Sebastian Kaleta, SPCG "Wykorzystanie wizerunku sportowca w stroju reprezentacji narodowej"

21:00 Poczęstunek i loteria wizytówkowa

Data: 7 listopada (czwartek) 2013
Godzina: 19:00

Miejsce: ForPro
ul. Myśliwiecka 4a
00-459 Warszawa

Ilość miejsc ograniczona!

Zainteresowane osoby prosimy o zgłoszenia na adres:
contact@fashion-law-business.com


Inwestycja w siebie: 50 zł 

Zainteresowane osoby prosimy o potwierdzenie uczestnictwa poprzez uiszczenie wpłaty przez platformę przelewy24.pl 


Do zobaczenia 7 listopada !


Organizator spotkania:

Fashion Law Business