06 marca, 2013

Granice prawa w fotografii mody


Donald Judd, jeden ze sztandarowych twórców sztuki minimalistycznej stwierdził, że „sztuką jest to, co się za sztukę uważa”. Taki punkt widzenia zdecydowanie oddziela sztukę od wartości estetycznych. Jakkolwiek teorie te mogą budzić wiele zastrzeżeń i kontrowersji, jednak korespondują one z przepisami prawa międzynarodowego chroniącymi wolność wypowiedzi oraz z przepisami polskiej ustawy o prawie autorskim.

Źródło: Coco du Trocadero

Co to jest fotografia mody? 

Fotografia w sztuce współczesnej czy współczesna fotografia – szanse 
czy pułapki?

Kiedy fotografia mody stała się sztuką?

Kiedy zdjęcia z magazynów trafiły do galerii?

Dlaczego prestiż gazety często związany jest z fotografem?

Jak smakuje fotografia mody?

Jakie są czynniki wpływające na wartość fotografii?Źródło: Coco du Trocadero


W ramach II spotkania Akademii Soft Skills dla Prawników oraz Fashion Law Business zapraszamy do przestrzeni prawnej fotografii mody.

Merytorycznym Partnerem naszego wydarzenia jest Kancelaria Prawna Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy w osobie pani Sylwii Duszyńskiej, aplikantce adwokackiej, która jednocześnie będzie naszym Prelegentem. Pani Sylwia specjalizuje się w zagadnieniach prawa własności przemysłowej, prawa autorskiego oraz ochrony dóbr osobistych. Interesują ją także problematyka zwalczania nieuczciwej konkurencji, prawne zagadnienia nowych technologii i prawo medyczne. Doświadczenie zawodowe Sylwia zdobywała m.in. w jednej z największych międzynarodowych firm prawniczych działających na polskim rynku. Pracowała też jako wolontariuszka w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w ramach Kolegium MISH. Pracę magisterską pt. „Nietradycyjne znaki towarowe” obroniła w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej i Dóbr Niematerialnych. W czasie studiów odbyła roczne stypendium na Uniwersytecie w Walencji. W roku akademickim 2010/11 była Stypendystką Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w roku 2011 otrzymała wyróżnienie w organizowanym przez Urząd Patentowy RP Konkursie na najlepszą pracę rozprawę habilitacyjną, doktorską oraz pracę magisterską lub studencką na temat własności intelektualnej.

www.lsw.com.pl
Drugim Prelegentem podczas naszego spotkania będzie Pan Wiktor Rainka (za chwilę adwokat). Swoją karierę zawodową kształtuje wokół zagadnień związanych z ochroną własności intelektualnej. Ma doświadczenie w zakresie prawa mediów, reklamy, komputerowego i nowych technologii oraz prawa nieuczciwej konkurencji, konsumentów oraz ochrony dóbr osobistych. Wiktor specjalizuje się również w zagadnieniach związanych z ochroną danych osobowych oraz urządzaniem gier losowych, konkursów i programów lojalnościowych.

Praktykę zawodową rozpoczął w jednej z warszawskich kancelarii prawnych oraz udzielając porad prawnych pro bono osobom najuboższym. Pracę pro bono kontynuuje w LSW w ramach Programu Pro Bono. Pan Wiktor jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2007 r.) oraz podyplomowych studiów Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2008 r.) Prowadził szkolenia z zakresu prawa własności intelektualnej, mediów, i reklamy w ramach Uniwersytetu Reklamy Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR oraz zajęcia z prawa autorskiego dla studentów i absolwentów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

fot. Wojtek Wieteska 

Na spotkaniu wraz z panem Sebastianem Danielem Woźniakiem, CEO agencji modelingowej 4MIDABLE MANAGEMENT, obecna będzie również pani Anna Sakowicz (modelka). Porozmawiamy z nią "od kuchni" o sesjach zdjęciowych, kwestiach wykorzystywania jej zdjęć oraz przedrukach w magazynach.

Źródło: 4Midable Management

Program

18:30 Rejestracja i sesja networkingową

19:00 Powitanie Uczestników

19:05 Spotkanie inspirujące I

19:30 Spotkanie inspirujące II

20:00 Spotkanie inspirujące III

20:30 Słodka niespodzianka

21:00 Loteria wizytówkowaIlość miejsc ograniczona!


                                                                                  Źródło: Coco du Trocadero

Zainteresowane osoby prosimy kontakt na adres: fashion.law.business@gmail.com oraz  o potwierdzenie swojej obecności, poprzez uiszczenie wpłaty przez platformę przelewy 24.pl

Inwestycja w siebie: 50 pln

Link do wpłat:
https://sklep.przelewy24.pl/zakup.php?z24_id_sprzedawcy=8033&z24_kwota=5000&z24_currency=pln&z24_nazwa=21.03.2013+II+spotkanie+Fashion+Law+Business&z24_language=pl&k24_kraj=PL&z24_crc=c8ffd80b


Data: 27 marca 2013
Godzina: 18:30
Miejsce: Traffic Club, ul. Bracka 25, ostatnie piętro


Do zobaczenia 27 marca !


Organizator spotkania: 

Akademia Soft Skills dla Prawników oraz Fashion Law Business

Partnerzy wydarzenia:

Kancelaria prawna Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy www.lsw.com.pl
Instytut Allerhanda www.allerhand.pl
Horsecka Jewelry www.horseckajewelry.com
Traffic Club www.traffic-club.pl